Plantegninger - Hysjulien gård

Hovedbygning-tegning

Hovedbygning-2.etasje

Hovedbygning-kjeller

Eldhus-tegning

Låven

Låven gildehallen

Låven kjeller

Stabbur nedre

Stebbur øvre